Podnikání

Jak bude vypadat podnikání budoucnosti?

Spousta lidí si láme hlavu tím, jak bude vypadat podnikání za pár let. Prognostici se shodují na tom, že bychom se neměli nechat ovlivňovat minulostí a předvídat budoucnost na jejím základu. Naopak, měli bychom být ve svých odhadech mnohem otevřenější. Vyplatí se to.

Ceny už není prioritou

Podnikatel si totiž musí klást spoustu otázek a hledat na ně odpovědi. Musí počítat s tím, že trh se mění a ve hře je spousta různých událostí a okolností, která například mohou ovlivnit nákupní rozhodnutí velké části klientů. Zatímco velcí hráči na trhu s potravinami předpokládali, že je pro naprostou většinu českých konzumentů důležitá především cena potravin a teprve pak se zabývají ostatním, nyní jsou signály, že se toto spotřební chování konzumentů v poslední době výrazně mění. Do popředí se dostává otázka složení potravin a jejich původu. Kdo z potravinářských dodavatelů tedy bude předpokládat, že bude pokračovat trend orientace na cenu, mýlí se a za pár let tak může být mimo hru.

Podpora konkurenceschopnosti

Naproti tomu ti, kteří podchytí trend zaměřený na složení a původ potravin, mohou získat nové podnikatelské příležitosti. Měli by se ale sami sebe ptát? Co mi to přinese? Jaké jsou zde pro mne možnosti? Jaké produkty budou lidé nakupující potraviny považovat za dobré a důvěryhodné? Co musím změnit ve své strategii? A jakou přidanou hodnotu z toho všichni budeme mít? Možná dospěje k názoru, že opustí kvantitu za nízké ceny a soustředí se na několik lokálních prověřených dodavatelů, se kterými naváže úzké styky. Bude se snažit budovat si image kvalitního prodejce, který nabízí šanci místním výrobcům, kteří dokážou deklarovat původ a kvalitu a jejich zboží díky tomu půjde na odbyt. Tím bude působit důvěryhodněji. Přidanou hodnotou bude podpora našich výrobků a naší konkurenceschopnosti.