PodnikáníPráce

Co by měla obsahovat lékárnička na pracovišti?

Je třeba vás ujistit, že norma, která by obsah lékárničky regulovala, neexistuje. Je to dáno rozličností provozoven a jejich specifickými požadavky. I přesto je ale vhodné, abyste měli vždy po ruce základní prvky, které vám v případě výskytu úrazu pomohou pracovníka řádně ošetřit. 

Lékař nebo zaměstnavatel lékárničku sestaví

Obecně se uvádí, že mít na pracovišti lékárničku, je odpovědnost zaměstnavatele. O dalších povinnostech zaměstnavatele najdete na webu firmy Extéria, například bozp info. Případně může být jejím sestavením pověřen i lékař závodní preventivní péče, protože ten zná dobře dané pracoviště i zdravotní rizika, která na něm mohou vzniknout. Navíc lékař ví, kolik zaměstnanců se na daném pracovišti vyskytuje a podle toho je schopen doporučit, jaký obsah lékárničky by byl vyhovující. 

Individuální potřeby

Sehnat se také dají již naplněné lékárničky určené pro jednotlivé provozy. Jiný obsah budou mít lékárničky určené pro školské prostory, kde si také můžete vybrat brašnu, kterou s sebou můžete vzít na exkurze a výlety, a jiný obsah naleznete u lékárničky určené pro vybavení provozoven autoservisů nebo montážních prostor. Některé lékárničky jsou přímo vybaveny reflexním kufříkem, který snadno naleznete uvnitř dané budovy. 

Základní prvky

Existuje základní seznam doporučeného obsahu lékárničky. Podle tohoto seznamu se můžete řídit a vybavit si tak své pracoviště základními prvky, které budete v případě potřeby využívat. Pro případ horečky nebo bolesti se doporučuje umístit do ní Paralen a Ibalgin, pro malá poranění bude potřeba desinfekční sprej Septonex, chirurgické sterilní rukavice, gázu a sprej Traumacel, který zastaví drobné krvácení. Vždy je dobré, aby v lékárničce byla i obinadla, obvazy, trojcípý šátek, nůžky a pinzeta. Pro případ otravy se doporučuje živočišné uhlí, v případě žaludečních potíží oceníte například Gastrogel. 

V lékárničce můžete mít i roztok určený na vyplachování očí.