Půjčky

Co je to avalový úvěr?

Při sjednávání půjček se můžete setkat s mnoha různými typy úvěrů. Co je to spotřebitelský úvěr nebo hypoteční úvěr pravděpodobně víte, ale co je to avalový úvěr? S tímto pojmem se můžete setkat nejen při sjednávání půjčky, ale také na internetu se o něm hodně hovoří. Co to tedy je či jak zní definice tohoto pojmu? 

Co je to avalový úvěr? 

Pokud hovoříme o avalovém úvěru, hovoříme o ručitelském úvěru, který představuje poskytnutí záruky klientovi jeho bankou. Princip avalového úvěru spočívá v tom, že závazek bude uhrazen ve stanovenou dobu i ve chvíli, kdy nebude na finančním účtu dostatek finančních prostředků.  

Banka se v případě avalového úvěru stává jakýmsi garantem ve věci platebního závazku vůči třetí osobě. Podepisuje například existující směnku a stává se tak ručitelem nebo vedlejším dlužníkem.  

Banka si v souvislosti s tímto typem úvěru účtuje takzvanou avalovou provizi. Její výše se odvíjí od velikosti a také riskantnosti daného úvěru. Úvěr však není poskytován komukoli. Je schvalován pouze klientům, s nimiž je banka spokojená a s nimiž v minulosti nebyl žádný problém.  

Dalo by se říct, že takzvaný avalový úvěr se velice podobá akceptačnímu úvěru, jejich charakter je takřka stejný. U akceptačního úvěru banka prodává své finanční prostředky. Je to taktéž typ závazkového úvěru.  

Jaké jsou formy avalového úvěru? 

Avalový úvěr má několik forem. Může být sjednán ve formě směnečného avalu, kdy se směnečnou doložkou banka zaručuje za dlužníka a následně pak ručí stejně jako dlužník. A poté může být avalový úvěr sjednán ve formě ručení, kdy je banka ručitelem a kdy se zavazuje uhradit určitý závazek za klienta, pokud ho není schopen uhradit sám. Takového ručení využívají lidé hlavně ve chvíli, kdy třeba nejsou schopni uhradit clo.  

Výhodou pro banku je to, že získá takzvané avalové provize, jak již bylo zmíněno výše. Avalové provize se zásadně dostávají za poskytnutí jména, nikoli peněz.