Existují rizika dlouhodobého výkonu práce zaměstnance ze zahraničí?

Home office se v některých typech zaměstnání dá vykonávat prakticky odkudkoliv na světě. Jak se na to dívá legislativa?  

Výkon práce na dálku 

V zákoníku práce se dočtete o úpravě výkonu práce na dálku. Tato problematika je upravena v rámci zákona číslo 262/2006 Sb. Nečekejte ale obsáhlé statě, přeci jen tento zákon vznikal v době, kdy se nám o pandemickém home office ani nesnilo.  

Pozor na daňové odvody 

Zaměstnavatel není žádným způsobem nucen vyhovět svému zaměstnanci, pokud si bude přát vykonávat své zaměstnání ze zahraničí. Někteří zaměstnavatelé tuto možnost stále vylučují, jelikož skýtá několik rizik.  

Jako první je potřeba ohlídat, aby se váš zaměstnanec nestal v místě, kde pobývá, daňovým rezidentem. O tom rozhoduje většinou místo jeho bydliště, nebo také délka pobytu na území daného státu. Tato problematika je upravována každým státem individuálně a v mnohém se liší.  

Pokud bude váš zaměstnanec v zahraničí v rámci Evropské unie, platí zde pravidlo státu místa výkonu činnosti. Zaměstnanec by tak začal podléhat právním předpisům sociálního zabezpečení členského státu, na jehož území pracuje. A to i v případě, že jeho zaměstnavatel je z jiného státu. Musíte si tedy ohlídat, abyste správně nastavili platby za odvody na pojistné ve státě, kde se váš zaměstnanec nachází.  

Co zde vůbec roli nehraje, je měna, ve které je zaměstnanci vyplácena mzda, nebo státní příslušnost zaměstnance. To úřady nezajímá.  

Pozor i na BOZP 

Jako zaměstnavatel jste stále zodpovědní za poučení svých zaměstnanců o základech a pravidlech BOZP. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nejen nutné dodržovat, ale také pravidelně školit. Zaměstnanec tak musí svým podpisem stvrdit to, že se s pravidly seznámil, a že vykonává svou práci v prostorách, které jsou v souladu s BOZP a PO. Stále je přitom nutné snižovat rizika vzniku pracovního úrazu na pracovišti, byť se jedná o zahraniční lokaci.  

Mimo Evropskou unii je celá problematika ještě o něco složitější, jelikož si ji každý stát upravuje podle svého.