Práce

Jaké jsou rozdíly mezi DPP a DPČ?

V současné době mnozí lidé nastupují do podniku na dohodu. Nemají zájem o práci na hlavní pracovní poměr, která je mnohdy paradoxně ještě méně placená. Jenže málokterý člověk si zjistí, co to dohoda vlastně je. Existují dvě dohody čili lze říct, že není dohoda jako dohoda. Existuje dohoda o provedení práce a také dohoda o pracovní činnosti. Jenže jaký je mezi jednotlivými dohodami rozdíl? 

Ne každý člověk chodil na ekonomickou školu, aby rozdíly mezi jednotlivými dohodami znal. Je proto třeba říct, že jak DPČ, tak DPP jsou pracovní smlouvy, které mají svá specifika. Prozraďme si však základní rozdíly mezi DPP a DPČ, což se nám ostatně může v životě hodit. 

Rozdíl tkví v časovém omezení 

Hlavním a zároveň základním rozdílem mezi DPP a DPČ je především časové omezení. Na dohodu o provedení práce můžete mít odpracováno až 300 hodin ročně u jednoho jediného zaměstnavatele. V případě dohody o pracovní činnosti však nesmí týdenní hodinová sazba překročit dvacet hodin.  

Rozdíl tkví i v sociálním a zdravotním pojištění 

Je také třeba zmínit, že rozdíl tkví ve zdravotním a taktéž sociálním pojištění. Pokud budete zaměstnancem na dohodu o provedení práce a pokud si zároveň vyděláte méně jak deset tisíc korun měsíčně, nebudete platit odvody. Jestliže však budete zaměstnaní na dohodu o pracovní činnosti, musíte platit odvody už při dosažení hranice tří tisíc korun.  

Rozdíl tkví i v daních 

Další samostatnou kapitolou a zároveň dalším rozdílem mezi DPP a DPČ je to, jak se odvádí daně. Je třeba konstatovat, že se liší hranice pro odvod pojištění a pro zdanění. Pokud si na dohodu o pracovní činnosti vyděláte už více jak dva a půl tisíce, musíte odvést srážkovou patnáctiprocentní daň. U dohody o provedení práce je to však krapet jinak. Zde se platí daň vždy, můžete mít však slevu na poplatníka.  

Je také možné u obou smluv podepsat takzvané růžové prohlášení, díky kterému sice strhne zaměstnavatel daň, ale bude v ní zahrnutá také sleva na dani. Daň tak může být zcela nulová.