Podnikání

Každodenní maličkosti, díky kterým budete úspěšnější

Dosáhnout požadovaného úspěchu je poněkud složité, respektive není to snadné, protože musíme vytrvat. A i když stránka motivační někdy pokulhává, do hry se musí dostat koncentrace a disciplína, jež nás udrží na cestě, na kterou jsme se vydali. A kromě toho pomohou naše každodenní návyky. Nemusí se jednat o obrovské kroky, patří sem i maličkosti, díky kterým budeme o chlup úspěšnější než den předcházející. 

Negativita nemá ve vašem slovníku místo 

Co můžete udělat pro to, abyste byli úspěšnější než včera? Jednou z možností je zamezit používání negativních frází. Negativita nemá ve slovníku úspěšného člověka místo. A to není žádné tajemství. Skoncujte proto se slovy typu: „Nedá se to, nezvládnu to, nemám na to.” Naopak si denně říkejte, že dokážete udělat všechno, na co si jen vzpomenete.  

Jen úspěšní si uvědomují sílu svých vlastních slov a myšlenek. Vědí, že to, jaký mysli vyšlou signál, se podepíše na jejich životě. Buďte proto opatrní a snažte se veškeré negativní fráze nahrazovat těmi pozitivnějšími výrazy. 

Těšte se z každého jednoho úspěchu 

Jinými slovy – oslavujte úspěchy, ať už jsou malé nebo velké. Zaměřit se na oslavování pouze velkých věcí je často vyčerpávající, protože cesta k nim bývá poměrně dlouhá. Pokud se však zaměříte i na oslavu těch menších uskutečněných kroků, rázem bude vaše motivace bezbřehá. 

V ideálním případě oslavujte každou jednu dokončenou úlohu, kterou si položíte. Nemusíte se obdarovat něčím drahým, ale alespoň se poklepejte po ramenou.  

Očekávání ihned po ránu 

Říká se, že to, na co myslíte prvních deset vteřin po probuzení, se také stane. Proto bychom měli veškeré své první myšlenky zaměřit na to, co chceme, aby se ten den stalo. V ideálním případě očekávejte, že se stane něco úžasného.  

Co by se vám tedy jako první mělo prohnat hlavou těsně po probuzení? Ideálně následující věta: „Dnes se stane něco úžasného. Dnes bude skvělý den.”