Práce

Letní brigády a pracovní dohody s nezletilými – na co si dát pozor?

Zaměstnavatelé v letních měsících často nabízí možnost brigády nezletilým osobám, tedy mladistvým mezi 15 a 18 lety. Pro nezletilé osoby ale platí podle zákoníku práce trochu jiná pravidla než pro dospělé zaměstnance. Na co při uzavírání smlouvy nesmíte zapomenout? 

Lze zaměstnat osobu mladší 15 let? 

Brigádníkům musí být minimálně 15 let, zaměstnávání mladších osob je zákonem zakázáno. I zde ale existují určité výjimky. Pokud se jedná o uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost, která bude respektovat jejich zdravý tělesný a duševní vývoj a nebrání povinné školní docházce ani dalšímu vzdělávání, je zaměstnání dětí do 15 let možné. Nesmí ale podepsat dohodu o hmotné odpovědnosti. V případě, že podepsaná bude, je neplatná. 

Jakou práci nesmí vykonávat? 

Nezletilé osoby starší 15 let mohou na brigádu nastoupit i bez souhlasu rodičů, pokud mají dokončenou povinnou školní docházku, tedy nejdříve 1. července. Zároveň je zakázané přidělovat mladistvým práci, která neodpovídá jejich anatomickým, fyziologickým a psychickým schopnostem. Nesmí být vystavení zvýšenému nebezpečí úrazu nebo pracovat na pozici, kde by svým výkonem mohli ohrozit zdraví či bezpečí jiných osob. 

Zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnávat na práci přesčas a na práci v noci. Nesmí pracovat více než 8 hodin denně a 40 hodin v týdnu, a to ani při souběžných zaměstnáních. Je tedy vhodné nechat mladistvého zaměstnance podepsat čestné prohlášení, že nemá žádný jiný pracovní poměr nebo dohodu. 

Jaký pracovní poměr je možné uzavřít? 

U brigád bývá velmi často uzavíraná dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti. Obě dohody musí být vyhotovené písemně a musí je podepsat jak zaměstnavatel, tak brigádník. Výpovědní lhůta je stanovená na 15 dnů. Podléhají také srážkové dani, pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani – DPP tehdy, když odměna přesahuje 10 000 Kč, a DPČ tehdy, když vyplacená částka přesahuje 3000 Kč.