Podnikání

Co nám nabídne moderní firma?

Motorem vývoje je v současnosti internet a moderní komunikační i jiné technologie. Díky tomu se výrazně mění i firmy a jejich komunikační kanály, výrobní strategie, plány do budoucna, procesy práce, ale i návyky zaměstnanců a jejich pracovní postupy. Kamenná firma s kanceláří, kde je jenom telefon a fax, dnes patří do prehistorie. Situace vypadá úplně jinak.

Úprava pracovního režimu podle vlastních potřeb

Komunikace na dálku bude časem dominovat před neustálým cestováním. Zatímco dříve byla povinnost dostavit se do zaměstnání přesně na čas a odbýt si svoje a jít domů, dnes je stále větší důraz kladen na flexibilitu. Home office, práce z domova, jejíž první vlaštovky už zde máme, se bude rozšiřovat a uplatňovat tam, kde je to možné. Lidé si upraví svůj pracovní režim podle svých potřeb s tím, že budou v domluvenou dobu k dispozici na komunikačních kanálech. Telekonference jako porada se stane naprostou samozřejmostí. Ke komunikaci se budou využívat různé způsoby přenosu: mail, skype, telefon.

Akce může způsobit reakci

Týmy se stanou hodně různorodými, pokud jde o věk, složení. Bude více lidí na volné noze, kteří budou najímáni podle potřeby na konkrétní zakázku, odborný úkol. Každý tak bude dělat to, čemu maximálně rozumí. Uplatnění na konkrétních projektech najde široké spektrum lidí, každý z nich přitom má šanci ovlivnit výsledek a přednést svůj pohled na věc. Samozřejmě, že vývoj firem budou určovat zákazníků. Také je ale třeba upozornit i na to, že každá akce způsobuje reakci, která může být i protichůdní. Například silný trend globalizace na druhou stranu přinesl velký zájem o místní výrobky, které navazují na tradici. Reakcí na něco hypermoderního může být naopak návrat ke konzervativismu v tom dobrém smyslu slova. To by si měla moderní firma obzvláště uvědomit a řídit se tím. Internet služeb, věcí, online propojení, stavba inteligentních budov tak může přinést další podnikatelskou příležitost – návraty k jednoduchému, fortelnému, tradičnímu řemeslu. Moderní firma samá hledá akci a reakci, díry na trhu.