Práce

V polovině roku 2017 dojde ke změnám v zákoníku práce

Pracovní právo čekají v letošním roce některé úpravy. Velkou změnou bude v roce 2017 především novela zákoníku práce. Přináší různé změny, a to nejenom pro zaměstnavatele, ale také pro zaměstnance. Na co se tedy můžeme těšit?

Rodí se vrcholoví řídící zaměstnanci

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce začne platit v létě roku 2017. Na jednu stranu chce v různých aspektech podpořit zaměstnavatele, na druhou si klade za úkol poskytnout ochranu zaměstnancům. Jak tyto dva zdánlivě nesourodé požadavky oba naplnit? V zákoníku je k tomu celá řada nástrojů. Jaké novinky se zde chystají? Jednou z nich je zavedení vrcholového řídícího zaměstnance. Sem patří lidé, jež jsou podřízení rovnou řídícím orgánům dané společnosti a také lidé, jež podléhají při své pracovní činnosti přímo tomuto vrcholovému řídícímu zaměstnanci. Smluvní mzda vrcholového zaměstnance činí minimálně 75 tisíc Kč a tento zaměstnanec má pracovní dobu maximálně 48 hodin týdně. Může si ji rozvrhnout podle potřeby, ovšem nebude mít nároky na žádné příplatky.

Zaměstnavatel hradí náklady na home office

Novinkou pro zaměstnance je možnost převést si nevyčerpanou dovolenou do dalšího období, tedy do dalšího kalendářního roku. S nevyčerpanou dovolenou jsou často problémy, zaměstnanci si ji nemohou vybrat kvůli velkému vytížení a zaměstnavatelé ji nechtějí proplácet. Upravuje se rovněž práce z domova, kterou jakou alternativu volí už dnes někteří zaměstnavatelé, třeba na část pracovního týdne (jeden či dva dny home office). Zákon nyní nařizuje zaměstnavateli povinnost proplatit svým zaměstnancům náklady, jež jim vznikají právě kvůli práci z domova, tedy například připojení na internet. Podmínkou je, že půjde o zaměstnance, který z domova pracuje pravidelně, nejenom nárazově. Dále se v zákoníku práce řeší i doručování v pracovněprávních vztazích. Pokud zaměstnanec nepřevezme písemnost na pracovišti nebo jinde, zaměstnavatel může využít poštu a doručit je na poslední známou adresu zaměstnance.