Podnikání

Pravidla Conrada Hiltona, která vedou k úspěchu

Inspirovat se od úspěšných, to je to nejlepší, co člověk může pro sebe udělat, pokud se tedy chce stát stejně úspěšným. Pokud se totiž člověk bude od úspěšných inspirovat, najednou bude lépe překonávat překážky, které mu přijdou do cesty, také bude vědět, jak se s mnoha situacemi vypořádat nebo jak zvládnout těžké životní okamžiky. Inspirovat se například můžete od Conrada Hiltona, kterého znáte jako zakladatele obrovského hotelového řetězce hotelů Hilton.  

Conrad Hilton patří k lidem, kteří si zažili během svého života dobré i špatné dny. Když začal podnikat, něco mu nepřálo, protože přišla hospodářská krize a on velice rychle skončil. Poté však začal působit jako vedoucí hotelu, což se nakonec ukázalo jako jeho životní poslání. Podle něj je velice důležité najít své životní poslání, protože jen tak se můžete posouvat dál a jen tak můžete uspět.  

Po hospodářské krizi tak rozjel své první hotely Hilton. V té době ještě nevěděl, že zakládá jeden z největších hotelových řetězců na světě. Dnes jeho řetězec obsahuje přes pět set hotelů po celém světě. Vezměte si k srdci několik pravidel, která podle pana Hiltona vedou k úspěchu, a dosáhněte taky něčeho takového.  

Nikdy vás nesmí váš majetek vlastnit 

Materialistický styl života nebyl pro Hiltona tím, v co by věřil. Vždy říkal, že hlavně nesmí majetek člověka ovládat a taky vlastnit. Podle Hiltona jen tehdy, kdy se nenecháte unést materialistickými věcmi, přijdete na to nejkrásnější, co v životě je. Jenže to kupodivu není za peníze.  

Vždy se učte od ostatních 

Ať už jsou to vaši podřízení, stejně rovní nebo jen malé děti, které se honí venku na ulici. Vždy se od nich učte. Každý člověk vám může přinést myšlenku, nápad, případně vás může něčemu novému přiučit. Všichni lidé mohou být vašimi mentory. Podle Hiltona je velice důležité, aby člověk mentory měl.  

Přebírejte zodpovědnost za své konání 

Bez práce a vytrvalosti nedosáhnete úspěchu, stejně jako nedosáhnete úspěchu, pokud se někdy nespálíte nebo pokud neuděláte chyby. Pokud se však něco takového stane, přeberte zodpovědnost za vaše konání a neházejte to na druhé, případně se nesnažte hrát mrtvého brouka.