Práce

Co se stane s nevyčerpanou dovolenou na konci roku?

Pomalu, ale jistě se blíží konec roku, což znamená, že je třeba spočítat si, kolik dovolené vám ještě zbývá. Mnohým lidem zbývají dlouhé dny dovolené, proto se ptají, co s danými dny bude na konci roku? Dojde k jejich proplacení nebo co se se zbytkovou dovolenou stane? Pokud do konce roku nemáte možnost dovolenou vyčerpat, pravděpodobně si pokládáte tutéž otázku. A my vám na ni přinášíme odpověď.  

Zaměstnavatel je podle zákona povinen nařídit dovolenou zaměstnanci tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, na který dovolená spadá. Pokud se však tak nestane, důvodem může být třeba provozní situace v podniku, nabízí se otázka, co se s danou dovolenou stane. Zaměstnanec o ni nechce přijít, tudíž bude vyplacena? 

Dovolená se převádí do následujícího roku 

Pokud jste se domnívali, že dovolená bude vyplacená, není tomu tak. Dovolená se totiž automaticky převede do následujícího roku. Tím pádem má zaměstnavatel povinnost postarat se o to, aby dovolená byla vyčerpána do posledního červnového dne roku následujícího. Zaměstnanec si ji samozřejmě může sám vybrat, nemusí být nařízená.  

Jak jsme zmínili, nedochází k žádnému proplácení dovolené. Zaměstnavatel ji může maximálně nařídit a zaměstnanec je povinen ji čerpat. Dovolená se vyplácí jen v případě, že skončí pracovní poměr.  

Když zaměstnanec nemá dovolenou a potřebuje ji 

Samozřejmě se může stát, že zaměstnanec dovolenou potřebuje, ale už ji má všechnu vybranou. Co v takové chvíli dělat? Může si vzít v takovém případě neplacené volno, o to však může zaměstnanec požádat až ve chvíli, kdy mu opravdu žádná dovolená nezbývá. Až v takovém případě mu může být neplacená dovolená poskytnuta, je to poté vše na domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.  

A jak jste na tom vy se svou dovolenou? Ještě zbývá nebo je plně vyčerpaná?