Podnikání

Jak správně řídit společnost?

Založit si firmu je v dnešní době záležitost, která trvá několik minut. Společnost si vyžaduje jen nějaký nápad, základní kapitál a vaši ochotu pracovat i v noci. Není tak těžké společnost založit, ale udržet ji naživu. To je, dalo by se říct, úděl každého podnikatele po celý život (tedy během fungování podniku).

Společnost by se měla řídit rozvážně a hlavně zodpovědně. Je zapotřebí, abyste měli dobrý přístup ke svým zaměstnancům, protože nechcete přeci docílit toho, aby vám utíkali. Je nutné, abyste k nim byli otevření, a oni budou poté otevřeni k vám. Jestliže ztratíte zaměstnance, těžce se vám bude hledat jeho náhradník. V současnosti totiž lidé rádi odcházejí do zahraničí, aby si zde našli lépe placenou práci. V České republice opět nedostatek pracovní síly.

Svůj podnik byste měli řídit dle následujících pravidel. Ty vám totiž zaručí to, že se nebudete potýkat s nejasnostmi a špatně odvedenými úkoly.

1. Vysvětlujte

Pokud dáte svým zaměstnancům úkoly, řádně jim vysvětlete a popište činnost, kterou po nich chcete. Vyvarujete se tak kontaktu s nimi, které by mohli vést k nepříjemným hádkám a také často i k finančním nápravám. Řádně jim vysvětlete, co od nich očekáváte a potřebujete. Předejdete tak možným chybám, které by vás následně mohly stát zaměstnance, nervy i peníze.

2. Firma je jeden celek

Nahlížejte na věci jako na jeden velký celek. Nejste vy a firma, ale jste jeden velký podnik, v němž žijete vy, vaši zaměstnanci, obchodní partneři a také mnohdy i konkurenti. Musíte se naučit nahlížet na společnost jako na jednu věc a sledovat její vyšší cíl. Stanovte si měsíční cíle a díky denním cílům ho postupně dosahujte.

3. Sledujte výsledky

Sledujte a vyhodnocujte splněné a nesplněné úkoly. Dbejte na to, aby za splnění cíle se dostalo odměny všem stejně tak, aby byla poskytnuta sankce při nesplnění cíle. Teorii cukru a biče preferoval už Tomáš Baťa, a jak se mu povedlo vybudovat podnik na celosvětové úrovni!