Podnikání

Strojírenská výroba a možnosti financování

Strojírenská výroba zaznamenává neustálý nárůst. Možná jako jeden z mála oborů vykazuje především v segmentech automobilové výroby a také výroby strojů a zařízení stálý růst. Strojírenská výroba ale není výjimkou a i tomuto odvětví se nevyhýbají komplikace a nutnost hledání úspor. Společným problémem nových i etablovaných strojírenských společností je vzrůstající potřeba úhrady nutných výdajů v krátkých termínech, po kterých ale následuje dlouhý výrobní cyklus. Celou situaci neulehčují dlouhé lhůty splatností na straně odběratelů strojírenských firem. Jde převážně o velké společnosti, které se specializují na velkosériovou kovovýrobu. Vyjednávání delších splatností je velmi často nutností a je nutné i akceptovat vyšší cenu. Při okamžité platbě se dnes ale nabízí i příležitost vyjednávat si zajímavá skonta.

Factoring a oblast strojírenství

Dlouhá splatnost odběratelských faktur a v praxi často opožděná splatnost způsobuje, že společnosti mívají až 25 % svých ročních tržeb vázaných právě v neuhrazených fakturách. Výrazný tlak na celé cash flow firmy vede k současnému jevu, kdy se firmy při nedostatku financí obrací na banky, což není vždy optimální řešení situaci. Hlavně pro nové začínající společnosti a firmy na bankovním limitu není toto řešení příliš efektivní. Factoring v tomto případě přináší do společnosti finanční zdroje mnohem rychleji. Děje se tak bez limitů a zdlouhavého schvalování. Finanční zdroje se také dají využít k nákupu nových vstupů a následnou realizaci výrobního procesu. Pak je možno zvýšit obrat a zisk dané společnosti. Prostřednictvím factoringu se profinancují vzniklé pohledávky. Na uhrazení těchto pohledávek jinak společnost často čeká i několik měsíců.

Hledání konkurenčních výhod

Právě factoring může být významným zdrojem pro získání důležité konkurenční výhody. Pokud má strojírenská společnost možnost díky profinancování svých pohledávek nabídnout svým odběratelům poptávané delší termíny splatností faktur, což je pak možné na úrovni 60 až 120 dní, dojede dost výrazně ke zvýšení konkurenční výhody a šance prosadit se právě u klíčových odběratelů. I v dnešní době je ale pro firmu velmi důležitý výběr vhodného finančního partnera. Právě od financování se odvíjí následné fungování a budoucí prosperita celé společnosti. Factoring je novým nástrojem, který může být klíčovým bodem posunu společnosti vpřed ke zvýšení obratů a tržeb.