Podnikání

Vše o tajemném plánu BOZP

BOZP na pracovišti má svá specifika, která není možné obejít (to ostatně potvrzuje i firma Extéria, o které se dočtete v řadě recenzích a referencích na internetu). Úřady by takové jednání krutě potrestaly. Je lepší nedělat ramena a nechat si vypracovat detailní plán, který vám kryje záda a zároveň usnadňuje práci a dohled na ni.  

Povinnosti se kupí  

Práce na staveništi má mnoho specifik a je nesmírně důležité, aby zaměstnavatel pokryl veškerá nařízení a doporučení vedoucí k bezpečnosti na pracovišti. Školení BOZP je tak nevyhnutelné a chrání všechny zúčastněné. I kontroly ze strany úřadů jsou na staveništích mnohem přísnější a prostor pro kompromisy a dohody je minimální. Nejde ale jen o BOZP a PO v klasické podobě, ale i celou řadu doplňkových povinností. Jednou z nich je plán BOZP.  

Proti srsti  

Dlouho se plán BOZP považoval za nadbytečný a spousta firem se ho snažila obejít. Dnes je situace jiná a obsáhlá dokumentace v mnohém usnadňuje práci, komunikaci i řešení sporů a problémů. Za plánem totiž nestojí zaměstnavatel, ale zadavatel stavby zastoupený koordinátorem BOZP. Za ním se táhne povinnost dodat veškeré podklady ohledně staveniště, pracovních postupů, technologiích a rozsáhlých požadavcích na bezpečnost práce.  

Obávaný plán BOZP  

Plán BOZP se zpracovává každé stavbě na míru tak, aby došlo k maximálnímu krytí všech rizik spojených s prací a ochranou zaměstnanců. Zajištění bezpečné a neohrožující práce je zde zcela klíčové a veškerá nastavení vedou tímto směrem. Pokud plán nezpracujete nebo koordinátor BOZP své povinnosti podcení, může oblastní inspektorát při kontrole uvalit pokutu v řádu desítek až stovek tisíc korun podle míry provinění.  

Při pracovním úrazu, kterému mohl dobře nastavený plán BOZP předejít, je situace ještě horší, pojišťovny se distancují a náklady se mohou vyšplhat až k milionovým částkám.  

Správná volba  

Koordinátor BOZP není člověk, se kterým se setkáte každý den. Jeho výběr tedy nepodceňujte, vybírejte jen ty s potřebnými certifikacemi nebo se rovnou obraťte na profesionální firmu a specialisty na dané odvětví.