Práce

Bezpečné ošetřování hospodářských zvířat. Pamatujte na BOZP

Chov hospodářských zvířat je ošetřen z hlediska BOZP a je nutno pravidelně vyhodnocovat možná rizika, aby nedošlo k poškození pracovníků v zemědělství. Nyní si uvedeme, jak byste měli postupovat během ošetřování hospodářských zvířat.  

Jak se zvířaty zacházet 

Školení pracovníků BOZP je povinné ze zákona a dále byste je měli provádět alespoň jednou ročně. Předcházíte tak vzniku poranění svých pracovníků.  

V případě zacházení se zvířaty by mělo být chování pracovníka klidné, vlídné a rozhodné. Zde je nutná obratnost i kladný vztah ke zvířatům. Pracovník by měl znát chování zvířat, se kterými pracuje a vytvářet návyky, aby došlo k eliminaci poranění.  

Rizika práce s hospodářskými zvířaty vzrůstají ve chvíli, kdy je nutno například trvale uvázaná či ustájená zvířata přemístit. Zde je nutno počítat s jejich nepředvídatelnou reakcí.  

Zvíře pracovník nikdy nesmí dráždit a týrat. Přistoupit by k němu měl až poté, co jej na to hlasem upozorní.  

Je zakázáno se přibližovat k ležícímu zvířeti, pokud se nejedná o nemocné zvíře. Pokud se bude pracovník přibližovat k nebezpečnému zvířeti, je nutné, aby byl jištěn dalším pracovníkem.  

Jak zvířata čistit 

Čištění zvířat je nejen hygienickou podmínkou, ale také prospívá jejich celkovému zdravotnímu stavu. U skotu se přistupuje ke zvířeti ze strany, kde je volný prostor. Pokud se jedná o zvířata, která jsou ustájena na hluboké podestýlce, zvířata se čistí spolu s odstraněním znečištěné podestýlky.  

Jak zvířata převádět 

Tato fyzicky náročná práce je potřeba vždy, když dochází k přemístění zvířete. Pro bezpečné přemístění hospodářského zvířete je nutno použít ohlávku s vodicí šňůrou, tyčí nebo řemenem. Jeho druhý konec nesmí mít pracovník nikdy omotán okolo své ruky.  

Když je nutno nahnat zvířata do naháněcí uličky, pracovník musí být vždy za bezpečnou zábranou.  

Během inseminace, odrohování, strouhání paznehtů nebo kování je vždy nutno zajistit, aby bylo na místě dostatek kvalifikovaných pracovníků.