Práce

Manažeři jako mistři improvizace?

Být zaměstnaný je v dnešní době skutečně potřeba. Přece jenom bez peněz bychom dneska neudělali už vůbec nic. Existují však tři skupiny lidí. Jedna skupina zaměstnanců je ta, která je naprosto nespokojena se svou prací, ale nemá ráda změnu, tudíž zůstává v zaměstnání. Druhou skupinou jsou lidé, kteří se nebojí změn – kteří buď odejdou, protože je práce nebaví, a najdou si jinou, nebo kteří jsou se svou prací spokojeni, proto změnu nepotřebují. A třetí skupinou jsou ti zaměstnanci, kteří se chtějí neustále posouvat výše. Naštěstí v každém zaměstnání můžete postupovat výš, dokonce už po zkušební době se můžete stát takovým manažerem. Mimochodem, věděli jste, že manažeři jsou mistry improvizace?

V současné době se světu ukázala hra, která prověřuje hlavně manažery, ale samozřejmě taky i běžné zaměstnance podniku. Jedná se o hru, která se jmenuje FactOrEasy a je určena všem v podniku. Tato počítačová hra stimuluje provoz a řízení podniku, studuje hlavní rozdíly mezi českými a zahraničními manažery.

I když je tato hra poměrným nováčkem a i když ji teprve zkouší menší polovina manažerů, i tak máme k dispozici průběžné výsledky, nad kterými se pousmějete či kterým se budete divit.

Jak Češi ve hře stojí?

Zatím se ukázalo, že Češi nejsou zrovna nejlepší v koncepci. Nemají promyšlenou koncepci, nevědí, jak ve hře postupovat dál. Na druhou stranu se však naprosto bravurně vypořádávají s krizovými situacemi, umí dokonale improvizovat. Improvizace je vlastnost, která se v dnešním světě skutečně cení.

Jak jsou na tom zahraniční manažeři?

Manažeři v zahraničí jsou mnohem lepší ve strategii, umí mnohem lépe popsat strategii, umí se podle ní řídit. U českých manažerů je to skutečně problém. Samozřejmě nakoupíme materiál, vyrobíme produkty, prodáváme je, ale jako kdyby bez cílně, což by tak být rozhodně nemělo.