Ekonomika

Co potká letos firmy a zaměstnance?

Platí změna pravidel pro nezletilé brigádníky i vyšší diety

Jaké další informace by si měli podnikatelé a zaměstnanci zapamatovat? Mění se pravidla o zaměstnávání nezletilých, které se zjednodušuje. Méně vypisování bude vyžadovat vyplňování zaměstnaneckých daňových přiznání, zvyšuje se stravné. Novinek, které ovlivní chod firem a tím pádem i celé ekonomiky je hodně. Pojďme si je představit.

Zrušit smlouvu zákonný zástupce nesmí

A když už jsme u dětí, někteří nezletilí zamíří po dovršení věku 15 let na různé brigády. Chtějí si už sami vydělávat a s tím souvisí i jejich zaměstnávání. Podnikatelé, kteří zaměstnávají nezletilé jako brigádníky, by měli vědět, že novela občanského zákoníku z roku 2014 upravuje právě uzavírání pracovněprávních vztahů s nezletilými. Říká například, že dítě si může sjednat pracovní smlouvu a nastoupit do práce po dovršení 15 let. Ovšem podmínka nařizující, že už musí mít v té době ukončenou povinnou školní docházku, 1. ledna 2017 přestala platit. Srozumitelně řečeno, když nezletilý dovrší 15 let třeba 1. června 2017, může mít smlouvu už od 2. června 2017, přestože ještě školní docházku neukončil. Tím se situace zjednodušuje. Stačí prověřit, že dotyčný přesáhl věkovou hranici 15 let. Zákonný zástupce také nově nesmí zrušit pracovně právní vztah nezletilého. Bylo by třeba k tomu kroku získat souhlas soudu. Operativnost při zaměstnávání nezletilých tedy bude větší.

Roste zvýhodnění dětí i stravné

Zrodila se ale také řada dalších změn, které pozitivně pomohou jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům. Zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě a také každé další dítě, což je pozitivní. Zaměstnanci, kteří jsou v naší ekonomice aktivní, se mohou radovat i z toho, že se zjednoduší daňové přiznání. Bude ho tvořit formulář pouze o dvou stránkách. Týká se to ale pouze zaměstnanců. Pokud patříte mezi podnikatele, kteří vysílají své zaměstnance pravidelně na zahraniční služební cesty, potom je pro vás důležité, že se zvyšuje stravné.