Práce

4 nejčastější chyby při podávání výpovědi

Výpověď v práci je důležitým krokem v životě, který alespoň jednou v životě musí učinit většina z nás. Jenže to, jakým způsobem z firmy odcházíte, může mít vliv i na vaši budoucí kariéru – vždyť spousta zaměstnavatelů dnes hledá reference v předchozích zaměstnáních. V čem tedy neudělat chybu? 

Nejste si zcela jistí 

Nejprve si ujasněte, proč vlastně chcete dát výpověď a zda existuje něco, co by mohlo váš záměr změnit. Je to jen krátkodobý zkrat po hádce se šéfem? Jste nespokojení s finančním ohodnocením? Nebo už vám delší dobu nevyhovuje náplň práce? Pokud ještě nejste zcela rozhodnutí, zkuste si promluvit s vedením a vyjednat si lepší podmínky, odejít můžete kdykoliv. Pokud se však k výpovědi stoprocentně rozhodnete, buďte pevní a neoblomní, ale nemluvte s ostatními kolegy o vašich plánech dřív, než ji skutečně podáte. 

Snažíte se omlouvat 

Forma výpovědi je zásadní. Buďte struční a jasní, jinak by se vás váš vedoucí mohl snažit přemlouvat. Místo zdlouhavých formulek typu „Rád/a bych Vás požádal/a o uvolnění z pracovního poměru z důvodu…“ napište jen „Dávám výpověď z pracovního poměru“. Pak už stačí jen datum a podpis. Vysvětlení nikomu nedlužíte a vaše spokojenost by pro vás měla být prioritou. 

Nepřečtete si smlouvu 

Před podáním výpovědi byste si měli pročíst uzavřenou pracovní smlouvu. Ta totiž stanovuje výpovědní lhůtu, po kterou ještě musíte ve firmě pracovat a která umožní vedení, aby za vás našlo náhradu. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce po měsíci, ve kterém byla zaměstnavateli výpověď doručená. Většina zaměstnanců proto podává výpověď na konci měsíce. 

Odcházíte jako velká voda 

Snažte se odejít v dobrém. Rozlučte se s bývalými kolegy, nevychloubejte se před nimi s novým zaměstnáním a nepomlouvejte před nimi vedení ani jiné kolegy. To samé platí v nové práci. Pokud se vás někdo zeptá na důvod ukončení předchozího pracovního poměru, snažte se být konstruktivní, abyste si v nové firmě vybudovali důvěru.