Práce

Mnohem větší radost dělají čestně vydělané peníze

Možná občas závidíte lidem kolem a máte pocit, že peníze mají často lidé bez páteře a jsou mnohem šťastnější. Pokud ale nemáte leváctví v povaze, podvody vás šťastnými neudělají. Vědci z Londýna při svém výzkumu zjistili, že je v lidech přirozeně zakotvená jakási dobrota a čestné chování. To pak v našem mozku vyvolává pozitivnější reakce než nepoctivé chování. Experimentální pokusy zjistily, že mozek většiny lidí pozitiv reaguje na čestně vydělané peníze. Byly zjištěny mnohem silnější pocity radosti než u nepoctivě získaných financí. Zde je asi odpověď ta otázku, proč mají někteří pořád málo.

Jak vnímáme peníze

Zisk peněz je pro většinu lidí příjemný a představuje zejména hmotné zajištění. Vnímáme svůj život pozitivněji bez tíživého materiálního strádání. Mozek na zdroj blahobytu v podobě peněz reaguje pozitivně. Má ale velkou rozlišovací schopnost a je schopen odlišovat čestné a nepoctivé chování. Na četné reaguje pozitivně a vzápětí nás to posiluje. Nečestný zisk lidi prostě inhibuje. Podle vědců jsou lidé biologicky předurčeni právě k sociálně dobrému chování. Při poctivém chování je silně aktivní boční předčelní kůra, takzvané centrum morálky. Silně se aktivuje při poctivém zisku peněz a v opačném případě snižuje aktivitu ostatních center v mozku.

Štěstí si za peníze nekoupíte

Za peníze nelze koupit štěstí a psychologové s tím souhlasí. Nakupování vám nedá pocit vnitřního štěstí ani v případě, že jste materialisticky založení. Krátkodobé potěšení střídá deprese. Dlouhodobější pocit radosti přináší zážitky, které si zpětně nekoupíte ani omylem. Může jít o nákup zážitků samotných nebo předmětů, které zážitky následně zprostředkovávají a vytváří. Doktor Darwin Guevarra z University of Michigan a Ryan Howell ze San Francisco State University dlouze pozorovali účinky nakupování na dlouhodobé vnitřní pocity pohody a štěstí. V tomto experimentálním výzkumu pak dělí nakupující do tří skupin. První si kupovala materiální věci, druhá zážitkové produkty a třetí životní zážitky. Nejméně štěstí a radosti nese nákup materiálních věcí. Nákup zážitkových produktů, kdy jde o věci zprostředkovávající zážitky, kam můžeme řadit i tenisky a sportovní výbavu a bohužel i videohru, která není až tak šťastným řešením, přináší stejnou míru radosti, jako nese přímo nákup zážitků. Zde může jít o kino, koncert, masáž nebo cestování. Největším překvapením je tedy fakt, že zážitkové produkty nám vytvoří podobnou míru radosti a štěstí jako nám vytvoří samotné životní zážitky.