EkonomikaPodnikání

Náhradní plnění stále svádí ke zneužívání

Nejen BOZP, ale také náhradní plnění je jedním z povinností zaměstnavatelů. Respektive je povinností zaměstnat handicapovaného jedince, pokud se ve firmě nachází více jak pětadvacet zaměstnanců. Pokud však ve společnosti nejsou vhodné podmínky pro práci handicapovaných, nabízí se právě možnost náhradního plnění, které však bohužel stále více svádí ke zneužívání. A to dokonce i po opravě zákoníku, který stanovuje vícero možných alternativ, jak tuto povinnost uchopit. 

Náhradní plnění je atraktivní až moc

Z pohledu zaměstnavatelů je náhradní plnění opravdu jednou z nejlepších cest, jak onu povinnost splnit. Je ale pravdou, že mnozí v tom vidí i možnost, jak zneužít tuto nabízenou možnost. Když se však vezme v potaz, že se jde na úkor handicapovaných jedinců, stává se ze zneužívání náhradního plnění poněkud nehezká záležitost. Každý zaměstnavatel by si proto měl sáhnout na srdce a říct si, jestli náhodou také nepatří do této skupiny.

Jak poznáte, že zneužíváte pomoci handicapovaným?

Jelikož náhradní plnění a jeho zneužívání není novinkou, byl dokonce sepsán seznam toho, jak konkrétně se zneužívá pomoci handicapovaným. Mluvíme o jistých signálech, mezi které patří:

  • Zneužíváte pomoci zdravotně postiženým, pokud je vaším dodavatelem jiný subjekt, než ten, kdo je uvedený na fakturách.
  • Zneužíváte pomoci zdravotně postiženým, pokud vám byla nabídnuta k podpisu vícestranná smlouva, ve které jste vázán mlčenlivostí.
  • Zneužíváte pomoci zdravotně postiženým, pokud došlo k procentuálnímu navýšení cen za zprostředkování náhradního plnění.

Zneužívání si mnozí často nejsou vědomi

Z toho vyplývá, že mnohdy si ti, kteří zneužívají náhradní plnění, nejsou této skutečnosti ani vědomi. Je proto důležité být i v této oblasti opatrným.