Práce

Nemocenská: Kdo a za jakých podmínek vám ji vyplatí?

Nemoc čas od času postihne každého z nás a neptá se, zda jsme dlouhodobě zaměstnaní na hlavní pracovní poměr, jsme na rodičovské dovolené, nebo prvním týdnem podnikáme. Právě tyto aspekty však rozhodují o tom, zda nemocenské dávky dostaneme, nebo ne. 

Co je potřeba splnit pro získání nemocenské 

Nemocenskou je možné vyplácet na základě neschopenky vypsané ošetřujícím lékařem. Od roku 2020 funguje v Česku neschopenka elektronická, která zrychlila předávání informací mezi zaměstnavateli, lékaři a Českou správou sociálního zabezpečení. Přesto by každý zaměstnanec měl neprodleně informovat svého zaměstnavatele v případě, že neschopenku obdrží. Tím již povinnosti nemocného končí. 

Kdo a komu platí nemocenskou  

Zaměstnancům platí prvních 14 dní neschopnosti zaměstnavatel náhradu mzdy za nemoc. Následně pak začíná zaměstnanec čerpat nemocenské dávky od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). OSVČ pak získávají finance od 15. dne neschopnosti od ČSSZ, stejně jako zaměstnanci. Podmínkou ale je, že se OSVČ dobrovolně účastnila systému nemocenského pojištění. Nárok na nemocenskou pak vůbec nemají nezaměstnaní a lidé pracující bez pracovní smlouvy. Čerpat ji nemohou ani rodiče na rodičovské dovolené, neboť nemocí u nich nedochází k omezení příjmu. 

Jak vysoká nemocenská bude 

Základem pro výpočet nemocenské je denní vyměřovací základ, což je průměrný denní příjem za posledních 12 kalendářních měsíců snížený o redukční hranice, které se stanovují každý rok. Výše nemocenských dávek jsou v prvních dvou týdnech ve výši 60 % redukovaného základu, následující měsíc ve výši 66 %, a od 61. dne neschopnosti dál ve výši 72 %. Nemocenské dávky lze pobírat nejdéle 380 dní a pobírají se za každý kalendářní den, tedy včetně víkendů. 

Kdy lze nemocenskou snížit 

Nemocenské dávky mohou být sníženy o 50 procent v případě, že si neschopnost přivodil zaměstnanec sám například účastí ve rvačce, opilostí či vlivem zneužití omamných látek, při spáchání úmyslného trestného činu nebo přestupku.