Práce

Co je to přesčas a jaký příplatek vám náleží?

Zatímco někteří museli v době koronaviru přemýšlet, jak stráví své nařízené volno, jiní měli práce až nad hlavu, aby zachránili společnost nebo ji alespoň udrželi nad vodou. Pokud patříte i vy k lidem, kteří si za poslední dny napočítali i několik hodin přesčasu, určitě i pokládáte otázku, co vám za přesčas náleží. Přesčas totiž není samozřejmost, je to naopak práce, kterou jste ochotně strávili ve svém zaměstnání nad rámec své pracovní doby. A musíte být za ni řádně odměněni. A to dokonce lépe, než jak jste odměněni v běžné pracovní době.  

Co je to přesčas? 

Jelikož však řada lidí neumí přesně popsat to, co je to práce přesčas, pojďme si otázku tedy zodpovědět. Prací přesčas se rozumí práce, která je vykonávána nad rámec týdenní pracovní doby. Jedná se o práci, která je konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem.  

Zároveň zákoník práce stanovuje, že přesčas se musí vykonávat jenom výjimečně. Nejedná se o činnost, kterou lze vykonávat pravidelně nebo v pravidelných intervalech. Obvykle práci přesčas nařizuje zaměstnavatel jenom z vážných provozních důvodů a může se jednat pouze o osm hodin týdně (aby se dosáhlo maximálně limitu 150 hodin za rok).  

Taktéž u práce přesčas platí, že s prací přesčas musí zaměstnanec souhlasit. Není možné, aby zaměstnanec vykonával práci přesčas proti své vůli.  

Jaký příplatek zaměstnanci náleží za práci přesčas? 

Jak již bylo zmíněno, zaměstnanci za práci přesčas náleží samozřejmě příplatek čili ohodnocení, které je výrazně vyšší než jeho běžně stanovená hodinová mzda. Příplatek musí činit nejméně pětadvacet procent průměrného výdělku, pokud se tedy zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodl tak, že si hodiny přesčas může vybrat a mít jinými slovy volno.  

Na příplatku nebo náhradním volnu se však musí vždy zaměstnavatel se zaměstnancem domluvit. Případně způsob využití odměny za práci přesčas může stanovit pracovní smlouva, kterou zaměstnanec podepisuje při svém vstupu do zaměstnání.