Podnikání

Na co si dát pozor, pokud chcete podnikat na mateřské dovolené

Pokud si na mateřské a rodičovské dovolené najdete chvilku času, který byste rádi nějak produktivně využili, nejspíš už vás napadlo pustit se do podnikání. Myšlenkami se alespoň na chvíli odpoutáte od domácnosti a dětí, a ještě přilepšíte rodinnému rozpočtu. Musíte si ale zjistit, jaké povinnosti je třeba splňovat, abyste se nedostala do problémů. 

Jiná pravidla pro zaměstnankyně a OSVČ 

Pokud jste na mateřskou dovolenou nastoupila ze zaměstnání, můžete začít podnikat prakticky okamžitě. Pokud jste ale podnikala ještě před mateřskou a pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, můžete podnikat jedině prostřednictvím jiné osoby. Při pobírání rodičovského příspěvku můžete podnikat neomezeně. 

Spousta maminek se domnívá, že nemusí své příležitostné obchody hlásit na úřady a zřizovat si živnostenský list. Jakmile ale činnost vykonáváte opakovaně a inzerujete ji, jedná se o podnikání, které musíte hlásit, i kdybyste si vydělali jen pár stovek měsíčně. Pokud tedy kamarádkám občas vyrobíte náramek, dá se to považovat za příležitostnou činnost. Jakmile ale své výrobky publikujete na internetu se záměrem je prodat, musíte se hlásit na živnostenském úřadu. 

Na mateřské je podnikatelská činnost vždy vedlejší 

Během pobírání peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku je vaše podnikatelská činnost automaticky brána jako vedlejší, takže zálohy na zdravotní a sociální pojištění se budou vypočítávat z vašeho zisku. V prvním roce podnikání navíc zálohy nebudete platit vůbec. Budete ale muset podávat přehledy a daňové přiznání. 

Pokud jste na mateřskou dovolenou přešla z podnikání a nechcete během rodičovské dovolené v činnosti pokračovat, musíte podnikání přerušit. Tuto změnu oznámíte na živnostenském úřadu, zdravotní pojišťovně a na odboru sociální péče. Pokud to neuděláte, nebudete ušetření podávání přehledů a mohla by vás dokonce čekat pokuta plynoucí z neplnění povinností podnikatele.