Ekonomika

Spoří si lidé na důchod?

Neustále se nyní mluví o důchodu a o tom, jak se bude zase zvyšovat suma, kterou budou důchodci co měsíc dostávat. Je jen otázkou, jestli je to opravdu chrabrý čin pana premiéra nebo jestli se jedná jen o jakýsi úplatek pro potenciální voliče. V každém případě je téma “důchod” velice otevřené a sledované téma, nad kterým se také pojďme pozastavit.  

Opět se v nedávné době dělalo několik průzkumů, které se zaměřovaly na důchody a na to, jak důchod lidé vnímají, jestli si na něj spoří, jestli jim dělá vrásky na čele. Pravdou je, že si začínají šetřit hlavně padesátníci až šedesátníci, kterým se důchod opravdu velice přibližuje. Nejčastěji využívají ke spoření takzvaný třetí pilíř, ovšem velice často si také spoří na klasické spořící účty nebo využívají stále i stavební spoření. Investice pro tvorbu renty využívá zhruba šestina lidí spadajících do starší generace.  

Využívají se produkty s takzvaným nulovým zhodnocením 

Z průzkumů vyplývá, že lidé, kteří si spoří na důchod, nejčastěji využívají ke spoření takzvané produkty s nízkým, respektive s nulovým zhodnocením. Nejvíce využívané jsou zmiňované produkty třetího pilíře, do něhož spadá třeba penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. 

Kromě těchto zmiňovaných produktů se hojně využívají i běžné spořící nebo případně běžné účty. I když odborníci se shodují na tom, že se jedná o velice špatné rozhodnutí, lidé přesto využívají tyto účty. Podle odborníků peníze na těchto účtech ztrácí každým rokem na své kupní síle.  

Lidé si z důchodu nedělají hlavu 

Dotazovaní si podle všeho nedělají hlavu ani z důchodu jako takového. Nemají žádné zásadní obavy, které by se týkaly třeba financí a jejich dopadu na běžný život. Většina z dotazovaných byla skutečně finančně zajištěna i na několik let dopředu, ostatní by si z těchto dotazovaných mohli brát příklad.