Podnikání

Více práce, méně nákladů, sen každého podniku

Úspora provozních a režijních nákladů v některých odvětvích až o 30 %, snížení nákladů na zpracování výrobků o 25 %, zvýšení produktivity práce o 30 %, řešení problému nedostatku pracovníků v řadě technických profesí. Zvýšení flexibility a kvality výrobních procesů, snížení energetické a surovinové náročnosti, vznik nových výrobních a obchodních procesů. Takové by měly být přínosy pro firemní sféru v ČR v budoucnu.

Tlak na snižování nákladů je v současné době realitou, se kterou se musí vypořádat manažeři všech firem a společností. Strojírenská výroba není výjimkou. Tlak na kvalitu a cenu ze strany zákazníků nutí výrobce hledat nákladově optimální řešení. Jednou z cest je účinná kooperace specializovaných strojírenských činností. Bez kooperační výroby se neobejde téměř žádný strojírenský výrobce. Kooperace však s sebou nesou dodatečné náklady na logistiku, skladování, řízení dodavatelského řetězce, kontrolu kvality a v mnoha případech také zmetkovitost způsobenou zvýšenou manipulací. V každém případě prodlužují celý výrobní cyklus a vážou dodatečné finance v rozpracované výrobě. Na první pohled začarovaný kruh, ze kterého však vede úspěšná cesta. Nejvyšší vedlejší náklady na kooperace přirozeně nesou firmy, které koordinují více dodavatelů různých služeb ve výrobním řetězci. V praxi to vypadá tak, že dříve dostal zákazník na dodací termíny kolem 6 až 8 týdnů. Dnes existuje řešení, díky němuž došlo ke zkrácení výrobního času na 3 – 4 týdny s úsporou 4,6 %. Nezapomínejte, že čas jsou peníze. Zkrácením celkového výrobního času dokážete rychleji uspokojit své zákazníky a zároveň si efektivně uvolníte místo ve vlastních skladech nebo výrobě.