Práce

Za škodu způsobenou zaměstnavateli nesete odpovědnost. Na kolik vás může chyba v práci přijít?

Jsou dny, kdy je lepší zůstat v posteli. Třeba když se něco nepovede v práci a zaměstnavatel požaduje adekvátní náhradu škody. Pokud vám taková představa nahání hrůzu a netušíte, do jaké výše jste za své chyby odpovědní, nepřestávejte číst. Seznámíme vás s obvyklými situacemi a navrch prozradíme, jak se jednoduše a za pár korun před riziky chránit.

Zákoník práce ukládá zaměstnancům mnohé povinnosti. Při výkonu pracovní činnosti si musí počínat takovým způsobem, aby nezpůsobili škodu na majetku či zdraví. Zaměstnavatel je zase povinen vytvořit vhodné pracovní podmínky – pokud tak neučiní, zaměstnanec musí na hrozící škodu upozornit kompetentní osobu (obvykle vedoucího).

Zaměstnanec je zároveň povinen proti hrozící škodě zakročit. Výjimkou jsou situace, kdy v odvrácení škody brání určité okolnosti nebo by se tím vystavil nebezpečí.

Pokud ke škodě z nedbalosti dojde a zaměstnavatel zaměstnanci prokáže vinu, může po dotyčném požadovat náhradu ve výši 4,5násobku průměrné hrubé mzdy. Dopustil-li se zaměstnanec škody úmyslně, pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, nese odpovědnost v plné výši, a navíc musí zaměstnavateli uhradit ušlý zisk.

Náhradu v plné výši může zaměstnavatel požadovat také v případě, že se zaměstnancem uzavřel písemnou dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách či dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. Za těchto okolností je důkazní břemeno je straně zaměstnance – pokud se chce náhradě škody vyhnout, musí prokázat, že škodě nedošlo jeho zaviněním.

škoda způsobena zaměstnavateli

Jedinou možnou ochranu před výše uvedenými situacemi představuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Konkrétní produkt vybírejte s ohledem na rozsah pojistného krytí, míru spoluúčasti a územní platnost. Optimální podmínky najdete například v nabídce pojišťovny ERGO.